måndag 31 januari 2011

Månadens Musikhandledare

Tjena Goddag och Hej!!

Har efter en längre diskussion med en klasskamrat, kommit fram till att vi ska utnämna en färdig utbildad musikhandledare, till månadens Mhulare. Jag tar mig äran att utnämna den första av dem... 

Denna månadens musikhandledare, alltså Muhlare är:

Markus Molin Motivation:
Han är en genuin inspiration till att vilja mer.

Just det!!

Så från oss alla till dig Markus, Tack fär allt du gör!!

2 kommentarer: