söndag 28 november 2010

FortbildningsHELG

SAMBAWORKSHOPmed Samba Nola
Just nu medverkar många av oss på musikhandledarlinjen på den årliga musikhandledarföreningens fortbildningshelg då vi tillsammans med sambagruppen Samba Nola från Örnsköldsvik spelar brasilianska trummor och allehanda rytminstrument. Fantastiskt kul!Här trummar vi för både kung och fosterland!